Tolenaars

Het bedrijf Tolenaars

In 1959 startten ons bedrijf als Gebroeders Tolenaars met als specialisme het maaien van erwten en granen en het uitmaaien van sloten en kreken. De hoofdtak was toen echter het akkerbouwbedrijf. In de jaren 60 is het bedrijf opgesplitst naar twee bedrijven ( gebr. Tolenaars en landbouwbedrijf Tolenaars).

Wij zijn toen verder gegaan met landbouwbedrijf Tolenaars. Dat was toen der tijd een akkerbouwbedrijf van 16 ha met melkkoeien. Na verloop van tijd zijn de melk koeien vervangen door vlees stieren.

In de jaren 80 is Andries Tolenaars in de onderneming toegetreden en is in begin 90e jaren eigenaar geworden van landbouwbedrijf Tolenaars toen is er een naamswijziging geweest de nieuwe naam werd landbouwbedrijf A. Tolenaars.

In 2013 is Dennis Tolenaars toegetreden in de onderneming op dat moment heeft er weer een naamswijziging plaatsgevonden van landbouwbedrijf A. Tolenaars naar landbouwbedrijf Tolenaars vof. Toen Dennis in de onderneming kwam zijn er binnen de onderneming verschillende veranderingen geweest. Zo zijn er twee nieuwe bedrijfstakken bijgekomen. Namelijk Loonbedrijf Tolenaars en boomkwekerij Tolenaars. Die samen met landbouwbedrijf Tolenaars een sterk geheel vormen binnen de agrarisch- groen sector.